Därför är det så viktigt att ha olika lösenord på olika plattformar

Nu för tiden så är det vanligt att vi har en hel del konton utspridda över en lång rad olika plattformar och tjänster. Numera kräver så gott som varje hemsida och tjänst att man skapar ett lösenordsskyddat konto, någonting som för med sig både fördelar och nackdelar för konsumenten 

 

Den största fördelen är självklart att det är väldigt säkert och säkerställer att inga obehöriga kan få åtkomst till ett konto eller information som de inte har rätt till att se. Men den klaraste nackdelen är samtidigt att man kan bli sårbar för intrång på ens konton om man använder samma lösenord på olika plattformar. Där företag behöver arbeta med ett systematiskt säkerhetsarbete räcker det att som privatperson vara medveten om vilka risker som finns online, samt vad man behöver göra för att skydda sig själv i digitala miljöer.  I den här texten kommer du att kunna ta del om information kring det bästa sättet att skydda sig själv online, nämligen att ha olika lösenord för alla sina olika konton. 

Lösenordsläckor är tyvärr tämligen vanligt 

Tyvärr så är lösenordsläckor relativt vanligt och när dessa sker så släpps en enorm mängd lösenord ut över internet. Dessa kan sedan användas på en lång rad olika sätt för att försöka att ta sig in på andra konton som man har. Exempelvis kan en hackare eller någon som vill få tag i pengar eller information använda inloggningsuppgifter från hemsida A för att ta sig in på hemsida B. Detta är någonting som är mer eller mindre omöjligt att skydda sig från som privatperson, utan man kan nästan räkna med att ens lösenord någon gång kommer att läckas eller vara del av en större stöld. 

 

Olika lösenord skyddar en från detta 

I och med att det är mer eller mindre omöjligt att skydda sig från att ens lösenord kommer att läcka ut är det istället långt mycket bättre att arbeta preventivt. I och med att ens lösenord aldrig kan vara hundra procent säkra är det viktigt att man har olika lösenord för olika plattformar. Detta är det bästa sättet att säkerställa att ingen får tillgång till ens konton om ens lösenord är del av en lösenordsstöld. Det kan vara klurigt att hålla alla olika lösenord i huvudet, men det är någonting som kan vara väl värt att göra. Genom att exempelvis alltid spara sina lösenord automatiskt i ens webbläsare och sedan ha dessa uppskrivna på en lapp som man har i närheten av sin dator blir det dock lättare att hantera.  

 

Det viktigaste är att ha ett separat lösenord för sin mail 

Det är oerhört viktigt att man har ett helt och hållet unikt lösenord för ens mail. Mailen är nämligen det som används för att återställa lösenord på alla ens andra konton, och om någon får tillgång till ens mailkonto kan de mer eller mindre göra vadhelst de behagar med ens andra konton. Se därför till att du har ett starkt och unikt lösenord till din mail.